Wzrost popularności broni strzeleckiej w Polsce ma związek z różnymi aspektami, przy czym najważniejszym z nich jest dostępność. Jednocześnie nie chodzi wyłącznie o pozwolenie na posiadanie broni, ale przede wszystkim o możliwość jej używania. To oferują strzelnice, gdzie za opłatą można nauczyć się obchodzenia z bronią, a także poprawnych postaw strzeleckich oraz zachowań podczas strzelania. Ile trzeba mieć lat, aby móc skorzystać z usług strzelnicy?

Czy na strzelnicę trzeba mieć ukończone 18 lat?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna, ale niespecjalnie skomplikowana. Do tego, aby móc posługiwać się bronią w towarzystwie i pod czujnym okiem instruktora nie trzeba mieć ukończonych osiemnastu lat, ale… Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki strzelania:

  • w zależności od placówki osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat muszą albo dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, albo rodzic musi pofatygować się osobiście, aby zapisać dziecko na strzelnicę;
  • dzieci od 10. (w niektórych punktach nawet od 8.) do 13 roku życia muszą bezwzględnie znajdować się na strzelnicy pod opieką rodzica albo opiekuna prawnego.

Czekać na pełnoletniość, czy zacząć wcześniej?

Tutaj odpowiedź jest już jednoznaczna – zacząć wcześniej i za najlepszy wiek do nauki strzelania specjaliści uważają właśnie 13-17 lat. Dlaczego tak jest?

Broń to zamiłowanie fascynujące wielu ludzi, często w rodzinach przechodzące z pokolenia na pokolenie, co widoczne jest szczególnie w kołach łowieckich. Jednocześnie broń jest narzędziem bardzo niebezpiecznym i groźnym nie tylko w rękach bandytów, lecz również ludzi nieobeznanych z jej działaniem. Posługiwanie się bronią pod okiem instruktorów jest wprawdzie określane jako rekreacyjne, ale jest jednocześnie kształcące. Mowa tutaj nie tylko o samej nauce strzelania, ale także nauce pokory wobec niebezpiecznego narzędzia, a także właściwych postaw zarówno strzeleckich, jak i społecznych.

Czy na strzelnicę trzeba mieć 18 lat? Nie tylko nie trzeba, ale wręcz wskazane jest rozpoczęcie przygody ze strzelectwem wcześniej, najlepiej właśnie w wieku 13 lat. Według fachowców w dziedzinie jest to najlepszy wiek na kształtowanie się w człowieku właściwych postaw, w tym koleżeńskich poprzez integrację młodego pokolenia w klubach młodzików i juniorów.

Młodzi luzie łatwo się uczą i częściej zmieniają swoje postawy. Dotyczy to jednak nie tylko nawyków właściwych, ale i niewłaściwych, a profesjonalne strzelnice uczą wyłącznie tych pierwszych. Strzelectwo poza tym jest pasją, która może przerodzić się w profesjonalne uprawianie sportu i to jest kolejny powód, aby jak najwcześniej odkryć tkwiący w nastolatku ewentualny talent. Najważniejsze jednak jest uświadomienie młodemu człowiekowi, że posługiwanie się bronią może być bezpieczne wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zasad.

Kategorie:
Wyróżnione
Przeczytaj także
Podobne artykuły